Krátké video z našeho života v televizi. Tentokrát o naší nablýskané červené fábce